Om flyktningtjenesten

Om flyktningtjenesten

Bosetting

Kommunen vedtar hvor mange flyktninger de ønsker å bosette. Formannskapet i Molde kommune vedtok 19.02.2019 i tråd med IMDis anmodning for 2019 å bosette 34 flyktninger, herav tre enslige mindreårige. Antallet inkluderer ikke familiegjenforeninger.

Arbeidet med å bosette flyktningene i Molde kommune, og tilby Introduksjonsprogram er delegert til Flyktningtjenesten.

Satsing på kvalifisering og integrering

Flyktningtjenestens arbeid i Molde kommune er forankret både i regjeringens integreringsstrategi, i forskning og i lovverket som regulerer kommunens plikter og den enkeltes rettigheter.

Enhetens hovedoppgaver

  • Bosetting av flyktninger i samsvar med gjeldende vedtak
  • Praktisk hjelp og veiledning overfor flyktningene
  • Iverksette introduksjonsprogram
  • Koordinering og samhandling mellom offentlige og private organ
  • Samarbeid med andre instanser for å bidra til norskopplæring, utdanning og arbeid
  • Arbeid for god integrering og samarbeid med frivilligheten

Målsetting

  • Styrke flyktningenes mulighet til å bli selvstendige og aktive deltakere i samfunnet på lik linje med andre borgere.
  • Bidra til økt kvalifisering til utdanning eller arbeid.
  • Legge til rette for en god og positiv integrering i lokalsamfunnet gjennom bosetting, veiledning, miljøarbeid og introduksjonsprogram.

Enheten er delt inn i fire avdelinger:

Stabsavdelingen

Avdeling for kvalifisering og integrering

Bosettingsavdelingen

Enslige mindreårige

Kontaktinformasjon

Morten Myking
Enhetsleder
E-post
Mobil 917 57 480
Aida Heimen
Nestleder / Avdelingsleder, Stab
E-post
Mobil 916 52 744
Flyktningtjenesten resepsjon
kl. 9-15
E-post
Mobil 417 00 518

Åpningstider

Mandag: 09:00-15:00

Tirsdag: 09:00-15:00

Onsdag: 09:00-11:30

Torsdag: 09:00-15:00

Fredag: 09:00-15:00
 

Adresse

Gotfred Lies Plass 2

6413 Molde

Kart

Fant du det du lette etter?