Koordinerende enhet

Koordinerende enhet

Koordinator og individuell plan omtaler vi som  "koordinerte tjenester". Det er koordinerende enhet som vurderer hvem som ut fra helse- og omsorgstjenesteloven har rett på å få oppnevnt en koordinator, og få utarbeidet en individuell plan.

Koordinerende enhet

Individuell plan
 

Kontaktinformasjon

Kontor for tildeling og koordinering
Telefon og besøk kl. 12-15
Mobil 902 11 980

Åpningstider

12.00-15.00

Fant du det du lette etter?