Velkommen til ny nettside!

Midsund, Molde og Nesset er Molde kommune fra 1. januar 2020, og dette er vår nye, felles nettside!

Den er fortsatt under utvikling, og det kan hende at du finner sider som ikke er oppdatert ennå. Gi oss gjerne tilbakemelding på "fant du det du lette etter".

Om Helsetjenesten

Om Helsetjenesten

Helsetjenesten i Molde har ansvar for å organisere de fleste kommunale helsetjenestene.

Helsetjenesten er også ansvarlig for ergoterapitjeneste, fysioterapitjeneste, somatisk rehabiliteringsteam, legetjeneste, legevakt, miljørettet helsevern, koordinator for psykisk helsearbeid, rehabiliteringsteam for psykisk helse og reisevaksinasjon.

Kommuneoverlegen

Kommunen skal etter helse- og omsorgstjenesteloven ha en «kommunelege». Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglig rådgiver.

Nyttig å vite

Tilbud rettet mot psykisk helse og rus er lagt inn under Ressurstjenesten

Tannhelsetjeneste er fylkeskommunens ansvar.

Kontaktinformasjon

Cato Rolland Innerdal
kommuneoverlege
E-post
Mobil 926 21 245