Velkommen til ny nettside!

Midsund, Molde og Nesset er Molde kommune fra 1. januar 2020, og dette er vår nye, felles nettside!

Den er fortsatt under utvikling, og det kan hende at du finner sider som ikke er oppdatert ennå. Gi oss gjerne tilbakemelding på "fant du det du lette etter".

Molde brann- og redningstjeneste

Molde brann- og redningstjeneste

Brann- og redningstjenesten har ansvar for:

 • Innsatsstyrke i forbindelse med brann og andre akutte ulykkessituasjoner i Molde samt deler av kommunene Aukra, Fræna og Nesset
 • Vertsbrannvesen for Romsdal Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (RIUA)
 • Restverdiredningstjeneste for Nordmøre og Romsdal (se rvr.no)
 • Gjennomføre oppgaver av brannforebyggende og kontrollerende art i kommunene Molde, Midsund, Aukra, Nesset, Eide og Gjemnes. Dette omfatter også felles brannsjef og administrasjon med disse kommunene

Molde brann- og redningstjeneste består av beredskaps- og forebyggende avdeling

Alarmsentralen

Dette er hjertet av Molde brannstasjon. Her mottar vi alarmer og meldinger, og koordinerer utrykninger.

 • Sambandssentral for utrykningsenhetene.
 • Mottar brannalarmer, innbruddsalarmer, heisalarmer og tekniske alarmer fra bedrifter, institusjoner, boliger.
 • Mottar og formidler trygghetsalarmer for kommunene Molde, Midsund, Aukra og Eide.
 • Direktesamband med sykehus og politi.
 • Videoovervåker og fjernbetjener Molde parkeringshus (fjellanlegg).
 • Sentralbordfunksjon for brannvesenet og feiervesenet.
 • Døgnkontinuerlig telefonvakt og viktig serviceinstitusjon for innbyggerne.

Kontaktinformasjon

Alf Magne Smørholm
Brann- og redningssjef
E-post
Telefon 71 19 18 70
Mobil 911 71 045

Adresse

Birger Hatlebakksveg 30, 6415 Molde
Telefon: 71 19 18 00
E-post: postmottak@molde.kommune.no

Kart