Molde brann- og redningstjeneste

Molde brann- og redningstjeneste

Brann- og redningstjenesten har ansvar for:

 • Innsatsstyrke i forbindelse med brann og andre akutte ulykkessituasjoner i Molde samt deler av kommunene Aukra, Fræna og Nesset
 • Vertsbrannvesen for Romsdal Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (RIUA)
 • Restverdiredningstjeneste for Nordmøre og Romsdal
 • Gjennomføre oppgaver av brannforebyggende og kontrollerende art i kommunene Molde, Midsund, Aukra, Nesset, Eide og Gjemnes. Dette omfatter også felles brannsjef og administrasjon med disse kommunene

Molde brann- og redningstjeneste består av beredskaps- og forebyggende avdeling

Alarmsentralen

Dette er hjertet av Molde brannstasjon. Her mottar vi alarmer og meldinger, og koordinerer utrykninger.

 • Sambandssentral for utrykningsenhetene.
 • Mottar brannalarmer, innbruddsalarmer, heisalarmer og tekniske alarmer fra bedrifter, institusjoner, boliger.
 • Mottar og formidler trygghetsalarmer for kommunene Molde, Midsund, Aukra og Eide.
 • Direktesamband med sykehus og politi.
 • Videoovervåker og fjernbetjener Molde parkeringshus (fjellanlegg).
 • Sentralbordfunksjon for brannvesenet og feiervesenet.
 • Døgnkontinuerlig telefonvakt og viktig serviceinstitusjon for innbyggerne.

Adresse

Birger Hatlebakksveg 30, 6415 Molde
Telefon: 71 19 18 00
E-post: postmottak@molde.kommune.no

Kart