Melding om nytt ildsted

Melding om nytt ildsted

Meld fra hvis du installerer, fjerner eller endrer et ildsted.

Eieren av et byggverk skal melde fra til feiervesenet i kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget.

Dersom ildstedet ikke er meldt inn, har ikke brannvesenet noe grunnlag for å utføre feiing eller føre tilsyn med boligen.

Meldingsskjema for nytt/endret ildsted

Kontaktinformasjon

Molde brann- og redningstjeneste Administrasjon
E-post
Telefon 71 19 18 00

Åpningstider

Kontakt

Telefon: 71 19 18 00
E-post: feiervesen@molde.kommune.no

Kart