Brannvesenets kursoversikt

Brannvesenets kursoversikt

Brannvesenets kursoversikt

Molde brann- og redningstjeneste arrangerer også kurs for Norges brannskole:

  • Grunnkurs deltid med praksisuke
  • Praksisuke for grunnkurs deltid
  • Beredskapsledelse deltid trinn 1

Vi tilbyr også skreddersydde kurs ut i fra ditt behov.

Ved brannstasjonen har vi gode undervisningsrom og vi disponerer et flott øvingsanlegg for avvikling av praktiske øvelser. Dersom du har spørsmål om opplæring/kurs ta kontakt med instruktør: Carl F. Karlsen, telefon: 71 19 18 00.

Adresse


Telefaks: 71 19 18 01
E-post: carlfk@molde.kommune.no