Utsatt søknadsfrist

Fristen for å søke på stilling som enhetsleder ved Langmyra skole og undervisningsinspektør ved Sellanrå skole er utsatt til
20. mai. Det har vært nedetid på et dataverktøy som gjorde at du ikke kunne søke i perioden 12-15. mai. Nå fungerer ting som de skal! Velkommen som søker!

Trygde -og omsorgsbolig

Trygde -og omsorgsbolig

Hva er omsorgsbolig?

Omsorgsboliger er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede, og fysisk tilrettelagt slik at beboer med omfattende behov for tjenester skal kunne motta heldøgns helse -og omsorgstjenester. Boligen er utformet som en selvstendig bolig eller som en enhet i fellesskapsbolig med fellesareal.

Hva er trygdebolig?

Trygdebolig defineres ikke som omsorgsbolig, og er ikke tilrettelagt for beboere med omfattende behov for hjelp. Boligen er beregnet for enslige, par, eldre eller uføre som har mulighet for å stelle seg selv, eventuelt med noe assistanse fra hjemmetjenesten.

Hva er samlokaliserte boliger?

Samlokaliserte boliger er selvstendige boliger som ligger «under samme tak». Det er tilgjengelig personale som kan kontaktes ved behov.

Hvem kan få tilbudet?

  • søker er hjemmehørende i Molde kommune og har bodd her minst to år
  • har et behov for en tilrettelagt bolig
  • har en funksjonssvikt der trygde-, omsorgs- eller samlokalisert bolig kan virke forebyggende

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt.

Slik søker du

Søknadsskjema for kommunal bolig

Skriv ut skjemaet, og send utfylt skjema og vedlegg til:

Molde kommune
Kontor for tildeling og koordinering
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kontaktinformasjon

Kontor for tildeling og koordinering
Telefon og besøk kl. 12-15
Mobil 902 11 980

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Fant du det du lette etter?