Kommunal bolig

Kommunal bolig

Du kan søke om leie av kommunal gjennomgangsbolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp.

Hva tilbyr vi?

Kommunen kan stille med en 

Hvem kan få tilbudet?

Prioriterte grupper er blant annet:

  • vanskeligstilte
  • ressurssvake
  • eldre
  • personer med nedsatt funksjonsevne
  • ungdom i etableringsfasen

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt.

Før du flytter inn må du betale et depositum som tilsvarer 6 måneders husleie. 

Slik søker du

Søknadsskjema for kommunal bolig

Skriv ut skjemaet, og send utfylt skjema og vedlegg til:

Molde kommune
Kontor for tildeling og koordinering
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Spørsmål om leieforhold

Hvis du leier en kommunal bolig og har spørsmål om kontrakt, faktura eller ønsker å melde om feil eller mangler ved boligen, kontakter du Molde Eiendom KF.

Her kan du lese om trygde- og omsorgsbolig

Kontaktinformasjon

Kontor for tildeling og koordinering
Telefon og besøk kl. 12-15
Mobil 902 11 980

Åpningstider

12.00-15.00

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Fant du det du lette etter?