Utsatt søknadsfrist

Fristen for å søke på stilling som enhetsleder ved Langmyra skole og undervisningsinspektør ved Sellanrå skole er utsatt til
20. mai. Det har vært nedetid på et dataverktøy som gjorde at du ikke kunne søke i perioden 12-15. mai. Nå fungerer ting som de skal! Velkommen som søker!

Kommunal bolig

Kommunal bolig

Du kan søke om leie av kommunal gjennomgangsbolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp.

Hva tilbyr vi?

Kommunen kan stille med en 

Hvem kan få tilbudet?

Prioriterte grupper er blant annet:

  • vanskeligstilte
  • ressurssvake
  • eldre
  • personer med nedsatt funksjonsevne
  • ungdom i etableringsfasen

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt.

Før du flytter inn må du betale et depositum som tilsvarer 6 måneders husleie. 

Slik søker du

Søknadsskjema for kommunal bolig

Skriv ut skjemaet, og send utfylt skjema og vedlegg til:

Molde kommune
Kontor for tildeling og koordinering
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Spørsmål om leieforhold

Hvis du leier en kommunal bolig og har spørsmål om kontrakt, faktura eller ønsker å melde om feil eller mangler ved boligen, kontakter du Molde Eiendom KF.

Her kan du lese om trygde- og omsorgsbolig

Kontaktinformasjon

Kontor for tildeling og koordinering
Telefon og besøk kl. 12-15
Mobil 902 11 980

Åpningstider

12.00-15.00

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Fant du det du lette etter?