Bofellesskap

Bofellesskap

Hva tilbyr vi?

Vi har forskjellige type botilbud der beboerne bor i egne leiligheter som er tilknyttet en personalbase. Disse kan være

  • med heldøgnsbemanning
  • med bemanning unntatt natt
  • bofellesskap
  • egne leiligheter med felleshus

Hvem kan få tilbudet?

Personer med alvorlig psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose psykisk lidelse og rus og som har behov for omfattende hjelpetiltak i hverdagen.

Slik søker du

Søknadsskjema for kommunal bolig

Skriv ut skjemaet, og send utfylt skjema og vedlegg til:

Molde kommune
Kontor for tildeling og koordinering
Rådhusplassen 1
6413 Molde

 

Botilbud

Botilbud psykisk helse/rus

 

Kontaktinformasjon

Kontor for tildeling og koordinering
Telefon og besøk kl. 12-15
Mobil 902 11 980

Åpningstider

12.00-15.00

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Fant du det du lette etter?