Utsatt søknadsfrist

Fristen for å søke på stilling som enhetsleder ved Langmyra skole og undervisningsinspektør ved Sellanrå skole er utsatt til
20. mai. Det har vært nedetid på et dataverktøy som gjorde at du ikke kunne søke i perioden 12-15. mai. Nå fungerer ting som de skal! Velkommen som søker!

Bofellesskap

Bofellesskap

Hva tilbyr vi?

Vi har forskjellige type botilbud der beboerne bor i egne leiligheter som er tilknyttet en personalbase. Disse kan være

  • med heldøgnsbemanning
  • med bemanning unntatt natt
  • bofellesskap
  • egne leiligheter med felleshus

Hvem kan få tilbudet?

Personer med alvorlig psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose psykisk lidelse og rus og som har behov for omfattende hjelpetiltak i hverdagen.

Slik søker du

Søknadsskjema for kommunal bolig

Skriv ut skjemaet, og send utfylt skjema og vedlegg til:

Molde kommune
Kontor for tildeling og koordinering
Rådhusplassen 1
6413 Molde

 

Botilbud

Botilbud psykisk helse/rus

 

Kontaktinformasjon

Kontor for tildeling og koordinering
Telefon og besøk kl. 12-15
Mobil 902 11 980

Åpningstider

12.00-15.00

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Fant du det du lette etter?