Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for barnehageplass.

Makspris for en barnehageplass er 3040 kroner i måneden våren 2019, så hvis familien samlet tjener 557 333 kroner eller mindre i året, har dere krav på rabatt. Dette tilbudet kalles redusert foreldrebetaling. 

Dere har også krav på gratis barnehage 20 timer i uka, når barnet er 2, 3, 4 og 5 år gammelt. (Retten til gratis kjernetid blir utvidet til også å gjelde for 2-åringer fra august 2019.) Dette kalles gratis kjernetid. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uansett om du har deltids- eller heltidsplass til barnet. Det vil si at det er mulig for foreldre å ha 20 gratis timer og betale for den resterende barnehagetiden for barnet.

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid må sendes til den kommunen barnet er folkeregistrert.

Søknadsskjema om redusert foreldrebetaling

Husk skattemeldinga

Før du skal søke må du finne fram siste års skattemelding (selvangivelsen), for denne må legges ved søknaden du sender inn. Den er dokumentasjon på at du faktisk har krav på rabatt.

Hvis du har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldinga, skal disse dokumenteres. Dette er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte, leieinntekter. Søknaden ikke blir behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.

Hvis du er nyankommet til Norge og ikke har skattemelding, lønnslipper eller vedtak fra Nav, må du legge ved politiattest på oppholdstillatelse.

Varighet

Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og er gyldig ut barnehageåret. Du må sende ny søknad hvert år.

Du kan søke underveis i barnehageåret hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten. Det kan være at inntekten går kraftig ned på grunn for eksempel arbeidsledighet, samlivsbrudd eller dødsfall.

Definisjon på husholdning

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.

Samboere er to ugifte personer over 18 år, som har felles barn eller har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold, i minst 12 av de siste 18 månedene.

Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen bli regnet ut fra inntekten til den som har samme folkeregistrerte adresse som barnet.

Redusert foreldrebetaling

Kontaktinformasjon

Konsulent
E-post
Telefon 71 11 10 64

Adresse

Besøk:
Romsdalskvartalet
Øvre veg 30, 4.etg

Post:
Fagseksjon barnehage
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kart

Fant du det du lette etter?