Velkommen til ny nettside!

Midsund, Molde og Nesset er Molde kommune fra 1. januar 2020, og dette er vår nye, felles nettside!

Den er fortsatt under utvikling, og det kan hende at du finner sider som ikke er oppdatert ennå. Gi oss gjerne tilbakemelding på "fant du det du lette etter".

Om fagavdeling barnehage

Om fagavdeling barnehage

Fagleder: Gro Toft Ødegård

Kommunen er både barnehageeier og barnehagemyndighet.

Som barnehageeier er kommunen ansvarlig for driften i de kommunale barnehagene. Dette ansvaret er det styrer i de kommunale barnehagene som følger opp.

Kommunen er også barnehagemyndighet. Det betyr blant annet at kommunen skal gi veiledning og påse at både kommunale og private barnehager drives i tråd med lovverket. Dette ansvaret følges opp i fagavdeling barnehage.

Barnehagemyndighetens generelle oppgaver:

  • godkjenner alle kommunale og private barnehager
  • fører tilsyn med alle kommunale og private barnehager
  • har ansvar for samordning av barnehageopptaket
  • sikrer at alle barn med rett til barnehageplass får tilbud
  • har ansvar for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage
  • yter tilskudd til ordinær drift av alle private barnehager i kommunen
  • fatter vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Fagavdeling  barnehage arbeider også med kvalitet i barnehagene og planer og strategiske føringer for utvikling av barnehagesektoren i Molde.

Barnehageloven § 8

Adresse

Storgata 31, tredje etasje

Finn ansatt

Kart