Om barneverntjenesten for Molde, Midsund, Aukra, Eide og Vestnes

Om barneverntjenesten for Molde, Midsund, Aukra, Eide og Vestnes

Barneverntjenesten er en interkommunal tjeneste for Molde, Midsund, Aukra, Eide og  Vestnes kommuner, med Molde som vertskommune. Barnevernet skal sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får rett hjelp til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at barn får trygge oppvekstsvilkår.

Barnevernleder: Wenche Strand

Telefon: 71 11 16 00
E-post: barnevern@molde.kommune.no

Kontaktinformasjon

Wenche Strand
Barnevernleder
E-post
Mobil 952 79 840

Adresse

Besøksadresse:
Storgata 31, 6413 Molde. 
Ventesone i 1. etasje

Postadresse:
Rådhusplassen 1, 6413 Molde

Kart