Velkommen til ny nettside!

Midsund, Molde og Nesset er Molde kommune fra 1. januar 2020, og dette er vår nye, felles nettside!

Den er fortsatt under utvikling, og det kan hende at du finner sider som ikke er oppdatert ennå. Gi oss gjerne tilbakemelding på "fant du det du lette etter".

Om barneverntjenesten for Molde, Aukra, Eide og Vestnes

Om barneverntjenesten for Molde, Aukra, Eide og Vestnes

Barneverntjenesten er en interkommunal tjeneste for Molde, Aukra, Eide og  Vestnes kommuner, med Molde som vertskommune. Barnevernet skal sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får rett hjelp til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at barn får trygge oppvekstsvilkår.

Barnevernleder: Wenche Strand

Telefon: 71 11 16 00
E-post: barnevern@molde.kommune.no

Kontaktinformasjon

Wenche Strand
Barnevernleder
E-post
Mobil 952 79 840