Vi kartlegger friluftslivsområder

Vi kartlegger friluftslivsområder

Molde kommune jobber med å kartlegge og verdsette de viktigste friluftslivsområdene i kommunen. Fristen for å gi innspill gikk ut 10. juni.

Mitt kart

 

 

Nederst i denne teksten ser du hvordan du bruker kartet 

Mål for kartleggingen

Formålet med kartleggingen er å identifisere områder som har verdi for friluftsliv i et temakart som skal fungere som kunnskapsgrunnlag i forvaltning og planlegging.

Slik kan vi sikre at friluftslivet veies opp mot andre interesser. Kartleggingen skal ikke vedtas som en plan, og vil med jevnlige mellomrom bli oppdatert.  

Bakgrunn

Friluftsliv er viktig bidrag til god folkehelse og livskvalitet! Kartlegging og verdsetting av friluftsområder er en nasjonal satsing forankret i Stortingsmelding om friluftsliv. Arbeidet tar utgangspunkt i Miljødirektoratets veileder «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder».
Du kan laste denne ned her: http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf

Om arbeidet

En arbeidsgruppe med representanter fra Molde kommune har sammen med lokale ressurspersoner og Nordmøre og Romsdal friluftsråd utarbeidet et foreløpig temakart over friluftslivsområder. For å sikre et godt kunnskapsunderlag trenger vi supplerende og korrigerende informasjon fra deg som bruker utendørsområdene i kommunen vår.

Kartet

Friluftslivsområder er avgrenset i temakartet og beskrevet med verdi, type og en beskrivelse. Det er i mange tilfeller vanskelig å avgrense hva som har verdi for friluftslivet, og grensene er derfor omtrentlige. Beskrivelsen forteller hvorfor området er tatt med, og dets viktigste egenskaper. Verdisettingen er satt til svært viktig, viktig, eller registrert friluftslivsområde. Hvert område har sitt eget ID-nummer, som kan brukes som referanse.

Hva ønsker vi innspill på?

I Molde kommune har vi et mangfoldig og utbredt friluftsliv. Vi ber om innspill på områder som har verdi for både sommer- og vinteraktiviteter for alle alders- og brukergrupper. Det kan være områder i nærområdet, som lekeplassen, akebakken eller snarvegen gjennom skogen. Det kan være områder brukt til toppturer, dykking, klatring, fisking, surfing og terrengsykling. Er området greit avgrenset? Er det områder som mangler i kartet? Har området fått riktig verdi? Har du annen informasjon som bør være med?  

Hvordan gi innspill

  • Åpne kartet i nettleseren: http://www.kommunekart.com/klient/molde/friluftsliv
  • Bruk musepila og flytt deg rundt i kartet. Zoom inn på friluftsområder ved å scrolle eller bruk knappene +/- på skjermen. 
  • Klikk på et område. Du får nå opp registrert informasjon. 
  • Trykk på menyen med tre linjer øverst til venstre. Ved hjelp av symbolene kan du foreslå endringer ved å tegne og skrive rett i kartet.  
  • Når du er ferdig trykk igjen på menyen med tre linjer øverst til venstre, og velg Del kart. Ved å trykke på det grønne brev-symbolet kan du sende innspillet til postmottak@molde.kommune.no.

Du kan også sende innspill på andre måter til samme e-postadresse. Merk innspillet med «Kartlegging friluftslivsområder». 

Kontaktinformasjon

Lone Kjersheim
Arkitekt, Seksjon arealplan og landbruk
E-post
Telefon 71 11 10 92
Ole Heggset
Arkitekt, Seksjon arealplan og landbruk
E-post
Telefon 71 11 10 93
Fant du det du lette etter?