Uteservering på sjøfronten: Leietaker søkes

Uteservering på sjøfronten: Leietaker søkes

Ved den nye sjøfronten i Molde blir det lagt til rette for uteservering på en del av området, og arealet skal nå leies ut.

Arealet ligger ved kaia vest for torget, og er ca. 320 kvadratmeter stort. 

Molde kommune er grunneier og ønsker å leie ut området til uteserveringsvirksomhet.  
Hele arealet er belagt med granittheller, uten bygninger eller installasjoner. Etablering av en permanent bygning er ikke aktuelt. Rekkverk blir montert på tre sider. Vann og strøm kan gjøres tilgjengelig i arealet i henhold til nærmere avtale.  

Se skisse: Uteservering på sjøfronten, skisse over område som leies ut (JPG, 2 MB)

Følgende kriterier legges til grunn:

  • Molde kommunes regler for arealbruk tilknyttet uteserveringer m.m. (under utarbeidelse) legges til grunn ved utforming og drift av området.  
  • Leietaker må selv møblere området.
  • Det må være tilgang til toalett- og sanitæranlegg i umiddelbar nærhet til uteserveringen. 
  • Serviceanlegg skal plasseres innenfor avmerket område. Ingen bygningselementer skal monteres øst for torgets vestre fasadelinje. 
  • Boder, barløsninger o.l. skal lett kunne demonteres/flyttes. 
  • Planlagt møblering og forslag til plassering vises med skisse.
  • Tidsrom og leiekostnader avtales nærmere. 

Søknad om leie av arealet sendes til

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6013 MOLDE

eller til e- post postmottak@molde.kommune.no  innen mandag 2. desember 2019.