- Tusen takk, Odd Fellow!

En stor takk til alle medlemmer av Odd Fellow og andre frivillige lag og organisasjoner som i over 25 år har stilt opp for våre eldre!

I en tid hvor kommunene er helt avhengig av et godt samarbeid med frivillig sektor, er det trist at en organisasjons store samfunnsengasjement for våre eldre skal fremstilles i et dårlig lys av vår lokalavis. Her har medlemmene i Odd Fellow sammen med andre organisasjoner gjennom flere 10-år ikke bare levert gode måltider til mange eldre, men samtidig vist omtanke og omsorg for vår eldre og hjelpetrengende. Alt arbeid utført i et godt og tett samarbeid med kommunens helse- og omsorgstjenester og med pårørende. Og godtgjørelsen dere har mottatt har dere benyttet til utadrettet arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette har vært samfunnsnyttig arbeid på det beste!

Det er Molde kommunes ansvar å sørge for at dette arbeidet blir formalisert på en juridisk holdbar måte. Det finnes unntaksbestemmelser innenfor anskaffelsesregelverket for helse og omsorgstjenester og for ideelle organisasjoner, men her har kommunen sviktet. Det er beklagelig, men dette ansvaret er helt og holdent Molde kommunes. Jeg vil beklage på vegne av Molde kommune at dere her blir satt i et dårlig lys. Dere har ærlig fortjent alle mottatte godtgjørelser og fortjener skryt og respekt, ikke stigmatisering og mistenkeliggjøring!

Torgeir Dahl
ordfører i Molde

Torgeir Dahl med ordførerkjede. - Klikk for stort bilde