Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” nå er kunngjort for 2023 og at søknadsskjemaet er publisert.

Hvem kan søke

  • Tilskudd kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører.
  • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke. 

Søknadsfristen er 18. november 2022. 

Vi anbefaler at alle leser den nye forskriften og veilederen nøye. 

Den nye forskriften om tilskudd til inkludering av barn og unge omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom».  

Søknad og mer informasjon

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen.

Mer informasjon finner du på bufdir.no

 

foto av fire barn i 10-årsalderen som smiler til kamera - Klikk for stort bilde