Takkebrev fra Viking Ocean Cruises

Takkebrev fra Viking Ocean Cruises

Dere kan være stolte av å bo i en kommune hvor folk virkelig stiller opp når noen trenger det! Det sier Torstein Hagen, styreformann i selskapet Viking Ocean Cruises. Han har sendt et personlig takkebrev til Molde kommune for den innsatsen som ble lagt ned for Viking Skys gjester og mannskap.

"Fra det tidspunktet skipet fikk problemer til det kom til Molde ble det utført et enormt arbeid av svært kyndige og dyktige folke både på sjøen, i luften og på land. Summen av alle disse bidragene gjorde at passasjerer, mannskap og skip kom seg i havn i relativt god befatning".

Hagen skriver videre: "Jeg vil rette en stor takk til alle i kommunen som stilte opp, fra politi og redningstjeneste til alle de frivillige som bidro, til hotellene og Moldetorget som satte inn ekstravakter og åpnet sine dører. Jeg er også svært takknemlig for ordførerens personlige engasjement og tydelige lederskap som bidro til å skape ro og trygghet"

Han avslutter med si at samholdet, omtanken, snillheten og omsorgen som de ble møtt med har rørt både passasjerer, kolleger og han selv dypt.

 

Fant du det du lette etter?