Stor tomt til boligformål til salgs i Nordbyen

Stor tomt til boligformål til salgs i Nordbyen

Tomt regulert til konsentrert småhusbebyggelse til salgs i Nordbyen! Tomta består av to byggeområder og er på til sammen 2 309 kvadratmeter.

Frist for å melde interesse er 11. april 2023.

Tomta ligger i Gjerdesmettvegen, sentralt i Nordbyen, har gårds- og bruksnummer 31/672 og er regulert til konsentrert småhusbebyggelse. Eiendommen består av to teiger på 1 514 og 795 kvm.

Minstepris settes til 3 463 500 kroner. De som ønsker å delta i budrunde, må melde sin interesse innen 11. april 2023.

Tomtene markert i kart. Råkhaugvegen sørover, Gjerdesmettvegen nord og østover. Kartillustrasjon. - Klikk for stort bildeTo teiger i Gjerdesmettvegen. Gnr. 31 bnr. 672.

Se tomt i kartløsning

Om området

Tomta ligger sentralt plassert i Nordbyen med kort vei til butikk, barnehage og skole. Kollektivtransport passerer i umiddelbar nærhet.

Gjeldende reguleringsplan

Tomten består av to byggeområder med en utnyttelsesgrad på 30 prosent. Teigene er regulert til konsentrert småhusbebyggelse og kan muliggjøre realisering av for eksempel sammenbygde småhus eller frittliggende 4-mannsboliger.

Reguleringsplan: Nordbyen Øst, Gjerhaugen - Råkhaugen - 1078

Meldt interesse