Stenger datasystem for overgang til ny kommune

Stenger datasystem for overgang til ny kommune

Kart- og eiendomsinformasjon kan ikke oppdateres i en periode. Dette kan gi forsinkelser i kjøp og salg av eiendom, og har konsekvenser for eiendomsmeglere som kjøper meglerpakker.

I prosessen med å slå sammen tre kommuner til nye Molde kommune vil det være en del datasystemer som i kortere eller lengre perioder tas ut av drift for oppdatering av programvare og datagrunnlag. I denne perioden vil det derfor påregnes at det tar lengre tid før publikum får svar på sine forespørsler og søknader.

Kart og eiendomsinformasjon

Vedtakene om kommune- og fylkesreguleringene trer i kraft 1. januar 2020. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere vel 110 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet, stenges systemene for all oppdatering noen få virkedager i desember 2019.

Tinglysing

Kartverket anbefaler på det sterkeste at saker som må være tinglyst før nyttår er sendt inn før 29. november. Dette vil i første rekke ha betydning for de som har planer om å kjøpe eller selge eiendom før årsskiftet. 

Kartbaser

Kartbasene som kommunen vedlikeholder vil ikke bli oppdatert mellom 19. desember og 3. januar. Kartinnsynsløsningen Romsdalskart på vår hjemmeside er tilgjengelig, men oppdateres ikke i denne perioden. Vi forventer å ha oppdatert innsynsløsningene med nye data i uke 2.

Kjøp av kommunale eiendomsopplysninger/ meglerpakker

Kommunen distribuerer sine opplysninger via nettbutikkene E- torg, E- plassen og Ambita Infoland. I forbindelse med kommunesammenslåingen vil den automatiske produksjonen tas ned. I denne perioden må det påregnes inntil 10 dagers leveringstid. Det må påregnes at dette pågår en liten periode rundt nyttår. Det legges også ut informasjon om dette i nettbutikkene. Vær oppmerksom på at bestillinger etter nyttår må basere seg på de nye matrikkelenhetene. Disse endres for eiendommer som i dag ligger i Nesset og Midsund. Prisen på produktene blir som før.

Matrikkelen

Fryses for hele landet i perioden 13. desember kl. 18:00 til utløpet av 1. januar 2020. I denne perioden har vi fortsatt innsyn i opplysningene, men det kan ikke registreres nye data. Dette har i praksis ikke så store konsekvenser for de fleste innbyggerne. I perioden vil det ikke opprettes nye eiendommer, adresser eller registreres ny bygg i registeret.

Konsesjon og egenerklæring

Dette er en del av Matrikkelen og har tilsvarende nedetid. Det anbefales at kommunen samkjører føringen med eiers innsending av skjøte til tinglysing. Siden matrikkelenhetsnummerne endres, er det viktig at konsesjon og skjøte tinglyses på samme side av nyttåret.