Status: Langmyrvegen holdes fortsatt stengt

Status: Langmyrvegen holdes fortsatt stengt

Målet er at asfaltering gjøres i uke 24, og at vi etter det kan åpne veien for enveiskjøring til prosjektet er helt ferdig.

Det meste av arbeidet på strekningen i krysset Langmyrvegen/Fjellbruvegen og krysset Langmyrvegen/Mikkelivegen er hovedsakelig ferdig. Det som gjenstår er legging av kanstein mot fortau, arbeid med gatelys, og noe kabelarbeid (samarbeid med Istad nett).

For å ivareta sikkerheten til innbyggere og ansatte holder vi fortsatt gaten stengt inntil det gjenstående arbeidet er ferdig asfaltert. Målet er at asfaltering gjøres i uke 24, og at vi etter det kan åpne veien for enveiskjøring til prosjektet er helt ferdig.

 

Les om nytt vann- og avløpsanlegg i Langmyrvegen