Raknes skole skal selges

Raknes skole skal selges

Raknes skole er ikke lenger bruk til skoledrift – kan frivillige lag eller organisasjoner være interessert i bygget?

– Kommunen har ikke lenger bruk for bygget, og da ønsker vi heller at bygget blir brukt til fellesskapets beste, enn at vi får mye penger for det, sier Åsmund Vestad i Molde eiendom KF. 

Om en forening eller en frivillig organisasjon ønsker å ta over bygget, kan vi overdra eiendommen for en symbolsk sum. Vi håper at noen melder interesse, alternativet er å selge i det åpne marked til høystbydene, sier Vestad.

Raknes skule er bygd i 1952 og har tilbygg fra 1984, 2000 og 2008. Disse er bygd sammen og bygningsmassen består av tre plan og loftsetasje. Tilstandsrapporten konkluderer med at bygningene er normalt vedlikehold og har normalt god standard, alder tatt i betraktning. 

Utearealet er opparbeidet med plener, kunstgressbane, soner for lek og asfalterte parkeringsplasser. Tomta er på 6,7 dekar.

Tilstandsrapport

I juni var takstmann på befaring og det er utarbeidet en tilstandsrapport for bygget: Tilstandsrapport for gamle Raknes skule, Raknesvegen 197, 6475 Midsund (PDF, 2 MB)

Interessert i å vite mer?

Kontakt oss i Molde eiendom KF:

Åsmund Vestad, mobil: 46 82 20 82, e-post: aasmund.vestad@molde.kommune.no

Vis i kart