Politiske møter i oktober

Politiske møter i oktober

Her finner du en oversikt over politiske møter i oktober.

Molde ungdomsråd

03.10 kl. 15.30, formannskapssalen, rådhuset

Eldrerådet

07.10. kl. 10.00, innsikten, rådhuset

Plan- og utviklingsutvalget

15.10. kl. 15.00, formannskapssalen, rådhuset
29.10. kl. 15.00, formannskapssalen, rådhuset

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

10.10. kl. 10.00, formannskapssalen, rådhuset

Styret for Molde Eiendom KF fra 1.7.2013

01.10. kl. 09.00, Julsundvegen 13

Styret for ROR-IKT

09.10. kl. 08.00, Storgata 33

Styret for Molde Vann og avløp KF

09.10. kl. 17.00, Plutovegen 7

Gå til møtekalender og saksdokumenter

ORDFØREREN