Planleggingen av Norges smarteste barnehage er i full sving

Planleggingen av Norges smarteste barnehage er i full sving

– Lillekollen skal bli en perle midt i byen der folk kan møtes!

Etter den åpne workshopen før jul, hvor det var stor interesse og engasjement hos hele Molde-samfunnet, har prosjektgruppen latt seg inspirere av alle innspill og ideer. Nå gleder de seg til å sette de beste ut i livet.

– Når vi sier at Lillekollen skal bli Norges smarteste barnehage, mener vi at barnehagen skal bli en del av byen hvor det skjer mye, forteller Gro Toft Ødegård, fagleder for barnehagene i Molde kommune.

– Inkludering, og det med å tenke helhet. Dette trenger ikke bare å være en barnehage. Når den stenger klokka 17, kan det være andre grupper i samfunnet som kan ha bruk for miljøet og rommene. For eksempel til arbeidstrening eller språkpraksis, supplerer enhetsleder for Lillekollen barnehage, Ellen Lyngvær Hjelset.

Nyskapende og bærekraftig

Utgangspunktet for prosjektet «Smart Lillekollen» er at Molde kommune planlegger å bygge en splitter ny Lillekollen barnehage i det samme naturskjønne området som den gamle barnehagen rett utenfor sentrum i Molde. De to nordligste byggene skal rives og erstattes av et nytt bygg, mens den gamle herregårdsbygningen Bjørsito skal bevares og renoveres. Den nye barnehagen skal gi plass til 120-150 barn.

– Da Moldes smartby-satsing startet, så vi muligheten til at dette kunne bli noe mer. Vi vil prøve noe nytt. Vi vil bruke det vi har kunnskap om fra før, men samtidig undersøke hvordan vi kan få til noe nyskapende og annerledes, sier Toft Ødegård.

Hun påpeker at prosjektet ikke bare handler om hva som skal foregå rundt barna og folk i nærmiljøet, men at også selve bygget skal være smart. Blant annet vurderer kommunen både digitale velferdsteknologiske løsninger og miljøvennlige tiltak som solceller på taket, energisparing, elbillading, bedre tilrettelegging for sykkel, økologisk uteareal med kjøkkenhage, osv.

Flust av inspirerende ideer

Mange av disse forslagene kom på bordet da kommunen holdt åpen workshop for hele Molde – både innbyggere/foreldre, offentlig ansatte, næringslivsaktører og representanter fra akademia – før jul. Nå håper prosjektgruppa, med Toft Ødegård og Hjelset i spissen, å få integrert de beste ideene i planleggingen av barnehagen.

– Først handler det om å kartlegge hva slags behov som finnes, så gjelder det å forstå hva disse betyr og deretter spisse hva vi skal gå videre med, forklarer Toft Ødegård.

Hun legger til:

– Vi har jobbet mye med bærekraftige bygg og ønsker å utvikle dette enda mer. Litt av poenget er at vi er i en utforsknings- og læringsprosess, og vet ikke enda hva denne barnehagen kan bli. Det er det som er spennende.

Full fart fremover

Når alle innspill er bearbeidet, blir neste steg å lage et konkurransegrunnlag som skal sendes ut til mulige tilbydere og byggentreprenører. Barnehagen er planlagt bygget i perioden 2021-2022. Underveis i de ulike fasene vil prosjektgruppa ta inn flere innspill.

– Vi har som mål å sikre enda mer medvirkning og vi arbeider spesifikt med FNs bærekraftsmål. Målene kan fort bli fine honnørord - kunsten blir å få omsatt målene til god praksis. I realiteten er det det prosjektet handler om, sier fagleder Toft Ødegård.

Både hun og Hjelset tror at prosjektet kommer til å bli en suksess dersom barn, foreldre, ansatte og oppdragsgivere opplever å være inkludert i en smart og vellykket prosess – og ikke minst – at de lykkes med å gjøre barnehagen tilgjengelig for alle.

– Inkludering og åpenhet er stikkordene, og det er det som er smart. Vi skal skape et aktivt læringsmiljø som alle kan få lov til å bruke. Det kan lages nøkkelkort og det skal være tilgang til toalettene. Dette skal bli en perle midt i byen der folk kan møtes, avslutter Hjelset og smiler.
 

Tekst og foto: Mari Kristine Buckholm, Smart Innovation Norway