Oppvekstplan – varsel om oppstart av planarbeid

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en ny temaplan for oppvekst 2024-2028. Oppvekstplanen skal være en plan for hvordan Molde kommune skal tilrettelegge for at barn og unge i kommunen skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø.

Bakgrunn 

Fra 1.1.2020 ble kommunene Nesset, Midsund og Molde slått sammen til Molde kommune. I forbindelse med dette ble det utarbeidet en planstrategi for den nye kommunen gjeldende fram til 2026. I gjeldende planstrategi er det vedtatt en oppvekstplan med vedtak i 2023, samt plan for barnehage og plan for skole med vedtak 2024.  

Det er foretatt en revidering av planstrategien, og vedtatt at disse tre planene skal slås sammen til en plan etter vedtak i Kommunestyret 20.10.22 -2. «Utarbeide oppvekstplan – samanslåing av plan for oppvekst, plan for skule og plan for barnehage».  Dette blir en plan med vedtak i 2024.  

Mål med planen

Planen for oppvekst er et politisk dokument og styringsverktøy for å oppnå målsetningen i kommune. 

Det skal være et verktøy både for daglig og langsiktig arbeid og skal brukes i saker som berører kommunen. Planen skal også ses på som et verdidokument og en overordnet plan. 

Oppvekstplanen skal være en strategisk brobygger og vise vei i arbeidet med nasjonale satsninger og tverrfaglig arbeid i forankring, samt sette i verk oppvekstreformen i et helhetlig perspektiv. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) og SLT-modellen vil også være gjennomgående i planen sett i sammenheng med nasjonale reformer og forløp. 

Planen skal støtte barnevernslova § 3-1, som sier at: “Kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens forebyggende arbeid etter første ledd.” 

Medvirkning

Det vil være en kort og intens medvirkningsperiode for å få samlet innspill fra innbyggerne og andre interessenter. Dette vil vi gjøre ved hjelp av gjestebud der vi invitere innbyggerne til å møte kommunen på flere steder i kommunen, inkludert Molde sentrum, Midsund og Eidsvåg. 

Målet er at gjestebudet skal være et lavterskeltilbud som er åpent fra kl. 17.00- 19.00. Det vil tilbys enkel servering og om ønskelig kan barna bli med. Målet er å høre hva som er viktig for innbyggerne når det gjelder et godt oppvekstmiljø og hva de er opptatt av. Ikke minst få vite hvordan de opplever hvordan nærmiljøet sitt er i Molde kommune.  

I samme periode vil alle barnehager og skoler gjøre det samme i sitt FAU. Dette vil også gjelde de private barnehagene og skolene. 

Barn og unge vil også få sjansen til å si sin mening, for arbeidsgruppen vil være aktivt ute på en del av skolene. Ungdomsrådet vil være en ressurs når det gjelder de videregående skolene. 

Alle andre interessentene vil bli invitert på et eget gjestebud. 

Medvirkningsperioden vil være i mars/april 2024. Mer informasjon om datoer kommer. 

Vi håper å få til at alle innbygger skal kunne svare på de spørsmålene vi stiller ved å tilrettelegge på ulike språk og med mulighet for å svare digitalt.  

Dokumenter

Kontakt oss

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Siv Janne Håseth som er fagleder, oppvekst, kultur og velferd. 

Kontakt

Siv Janne Håseth
fagleder
E-post
Mobil 98 86 08 01