Nå skal Kringstadbukta rustes opp

Nå skal Kringstadbukta rustes opp

Miljødirektoratet bidrar med èn million kroner til å ruste opp Kringstadbukta.  Med en kommunal pott på 1,5 millioner kroner gir det til sammen 2,5 millioner til det populære friluftslivsområdet.  

Bakgrunnen for den statlige støtten er at Kringstadbukta er blitt et statlig sikret friluftslivsområde. Det åpner dører for statlige midler, forklarer Karoline Valle. Hun er avdelingsleder for utvikling og forvaltning i Molde bydrift og har hatt regien på søknadsprosessen.

Med to og en halv million kroner i potten blir det rom for omfattende tiltak. På lista over planlagte tiltak står:
- Sanere og rive eksisterende sanitæranlegg
- Nytt sanitæranlegg
- Parkeringsplass for forflytningshemmede (HC-plass)
- Ordinær parkeringsplass
- Universelt utformet baderampe
- Universelt utformet sti fra parkeringsplass til baderampe
 

Stort engasjement

Detaljplanleggingen starter rett over sommerferien i år og etter planen skal alt arbeid være ferdig om to år. Frivillige lag og organisasjoner blir invitert med i planlegginga.
- Mange er engasjerte og vil bidra på ulike måter i Kringstadbukta. Det er veldig positivt, og vi er helt avhengig av frivillig innsats for at badestranda og områdene rundt holdes vedlike også i årene fremover, sier Valle.

Støtte til flere områder

I tillegg til Kringstadbukta er Hjelset badestrand, Moldeholmene, Eplehagen og Reknesparken blitt statlig sikrede friluftslivsområder. Det åpner for pengestøtte fra Miljødirektoratet også til disse områdene.

Klikk for stort bildeDet populære friluftsområdet vest for Molde sentrum skal nå rustes opp for 2,5 millioner kroner.