Nå kan du vaksinere deg på apotek i Molde

Nå kan du vaksinere deg på apotek i Molde

Fra i dag kan alle innbyggere over 18 år ta koronavaksine hos Boots apotek Molde og Apotek 1 på Moldetorget. Vitusapoteket vil også tilby vaksinering etter hvert. 

Apotekene har inngått avtale om å vaksinere på vegne av kommunen. For å unngå unødig ventetid, er det en fordel å bestille time via apotekenes bestillingssystemer. Oversikt over disse finner du på kommunens nettsider.  Det er også mulig å komme innom og høre om det er ledig tid.

- Ordningen med koronavaksinering i apotek har kommet i stand etter at helsedepartementet laget standardavtale og oppgjørsordning som gjør at kommunene enkelt kan inngå avtale med apotekene uten mye byråkrati. Det opplyser kommuneoverlege Cato Innerdal.

Vaksineringen i apotek foregår på samme trygge måte hos kommunen, og det er gratis. Vaksinen blir gitt på apotekets informasjonsrom, i fred for andre kunder. Etterpå må man vente i 20 minutter i apoteket.
– Vi håper og tror at tilbudet i apotekene kan få flere til å ta både første, andre og tredje vaksinedose, sier Innerdal.

Ønsker du å vaksinere deg? Da har du mange valgmuligheter. Du kan bestille time på helsenorge.no for å vaksinere deg i rådhussalen, eller du kan komme innom rådhuset til helga uten timebestilling.  Du kan også vente på innkalling. Fra i morgen sender kommunen ut innkallinger igjen, etter en kort periode uten. Det er også mulig å bestille vaksinering hos fastlegen - og nå også hos apotekene.

Her finner du oversikt over hvor du kan vaksinere deg og hvordan du bestiller time.