Nå kan du komme med forslag til representanter til kommunale råd

Nå kan du komme med forslag til representanter til kommunale råd

Molde kommune skal for perioden 2019-2023 oppnevne Eldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Representerer du en organisasjon for eldre eller for mennesker med funksjonsnedsettelser? Da kan du foreslå medlemmer til disse rådene.

Frist for å komme med forslag er 4. november 2019.

Les mer om sammensetning og råd her