Nå er det mulig å jobbe flere steder innen helse og omsorg

Nå er det mulig å jobbe flere steder innen helse og omsorg

Ansatte innen helse og omsorg har siden midten av mars bare fått lov til å arbeide ved ett spesifikt arbeidssted. Dette for å hindre smittespredning mellom avdelinger, enheter og kommuner. Nå åpner Molde kommune opp for at du igjen kan jobbe i flere av kommunens enheter, i en annen kommune eller hos helseforetaket. 

I midten av mars gikk vi ut med en anbefaling på hvordan en skulle håndtere situasjonen med arbeidstakere som har flere arbeidsgivere eller arbeidssteder. Dette har vi greid å håndtere bra. Nå åpnes samfunnet gradvis opp igjen, og disse rutinene er vurdert på nytt.

- Vi kan vanskelig forsvare å nekte «på-tvers» ut fra smittesituasjonen slik den er i dag. De tiltakene vi har innført med smittevernfokus, å sikre at syke ikke kommer på jobb osv. vil i stor grad redusere risikoen. Samtidig kan vi aldri garantere at kommunen forblir smittefri, sier kommuneoverlege Cato Innerdal. 

Det er selvsagt veldig viktig at de som jobber flere steder er ekstra påpasselig med smittevern. 
-Får du luftveissymptomer, skal du teste deg. Vi har god kapasitet på testing nå, og ansatte innen helse og omsorg er en prioritert gruppe, opplyser kommuneoverlegen. 

Se vår samleside om koronavirus 

Les regler for ansatte Molde kommune