Spørsmål om koronaviruset?

Molde kommune opphever karantener

Molde kommune opphever karantener

Mistanken om at et barnehagebarn i Molde kommune var koronasmittet utløste testing av i alt 60 personer tidligere denne uken. Nå oppheves disse karantenene.
Det gjelder også for hjemmekarantenen for barn og ansatte i Eidsvåg barnehage, Eidsvåg barne- og ungdomsskole, samt ved Høgnakken barnehage. Det samme gjelder for ansatte og pasienter ved Nesset legekontor. 

- Det endelige prøvesvaret til barnet kom torsdag 12. mars. Da fikk vi bekreftet at barnet likevel ikke var smittet av korona. Lørdag morgen fikk vi bekreftet tilsvarende resultat for familien og de andre som ble testet, sier kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde kommune. I alt ble 60 personer vurdert som mulig eksponert.  30 av disse er bosatt i Eidsvåg.

- Vi opphever karantenen til disse personene med umiddelbar virkning, sier Innerdal. Forutsetningen er selvsagt at de ikke har andre grunner til å være i karantene, for eksempel en nylig utenlandsreise.