Molde kommune følger de nasjonale rådene for innenlandsreiser

Molde kommune følger de nasjonale rådene for innenlandsreiser

De høye smittetallene og de omfattende tiltakene i Oslo og Bergen førte i forrige uke til at Molde kommune mottok mange spørsmål fra studenter om hvordan de skulle forholde seg når de kom hjem. I samarbeid med nabokommunene valgte Molde kommune derfor å gå ut med noen anbefalinger til studentene.

-Vi opplever at de aller fleste ønsker å være lojale og følge de smittevernrådene som gjelder, men det fantes ingen råd for de som kom fra områder med mye smitte, forklarer assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald i Molde kommune.

Molde kommune signaliserte også til sentrale helsemyndigheter at det var behov for nasjonale råd for reiser innenlands. De lokale rådene til studenter gikk ut på torsdag, og på lørdag kom de nasjonale rådene fra Folkehelseinstituttet.

-Av erfaring vet vi at det kan oppleves forvirrende med både nasjonale og lokale råd når de ikke er helt identiske. Vi ønsker ikke å bidra til uklarhet. Derfor anbefaler vi nå at de nasjonale rådene følges, sier Rakvåg Roald. Målet med de lokale og de nasjonale rådene var uansett det samme, nemlig å unngå spredning av smitte fra ett sted i Norge til ett annet.

Her finner du oppdaterte råd og regler for reisende.