Molde Eiendom lanserer "Leie til eie"

Molde Eiendom lanserer "Leie til eie"

Molde Eiendom KF tilbyr nå leietakere i kommunale gjennomgangsboliger å kjøpe en kommunal utleiebolig på gunstige vilkår. Satsingen kalles «leie til eie» og har som mål å gi flere innbyggere muligheten til å eie sin egen bolig.

Leie til eie er et nytt kommunalt tilbud der eksisterende leietakere av kommunale utleieboliger får muligheten til å kjøpe en kommunal utleiebolig. Dette har lenge vært en ønsket strategi for Molde Eiendom, da Molde kommune og Husbanken ønsker at flere skal eie boligen i stedet for å leie. 

Historisk sett har det vist seg å være mer økonomisk gunstig å eie i stedet for å leie. Ved eie av bolig vil verdiutviklingen tilfalle eier, samt at eierskap gir større forutsigbarhet og trygghet for husstanden.

Alle som bor i en kommunal utleiebolig og som har inngått en 3-års leieavtale, har fått tilsendt et orienteringsbrev fra kommunen der de blir informert om «leie til eie».

Ønsker du å vite mer om ordningen kan du gå inn på Molde Eiendom hjemmeside, eller ta kontakt med rådgiver på tlf. 71 11 12 88 eller per e-post anita.gulla@molde.kommune.no.

Kontaktinformasjon

Anita Dalsbø Gulla
Rådgiver
E-post
Telefon 71 11 12 88
Mobil 414 99 939