Menn mellom 35 og 60 år søkes til viktig forebyggingsarbeid

Menn mellom 35 og 60 år søkes til viktig forebyggingsarbeid

Molde kommune er i gang med utarbeidelse av en handlingsplan for forebygging av selvmord. Prosjektgruppa inviterer til innspillsseminaret «"Vi MENN»

Statistikken er helt klar; det er menn som er overrepresentert når det kommer til selvmord, og gruppa mellom 40 og 60 år er særdeles høyt representert. Hvorfor er det slik? 

- Vi søker nå bredt etter menn i alderen 35 – 60 år, og målet med dette er å få et mangfold av innspill på hvor det er skoen trykker for menn i denne aldersgruppa, sier rådgiver for oppvekst, kultur og velferd, Kim Thoresen, som er en av prosjektgruppedeltakerne i planarbeidet. 

Kim Thoresen har fått med seg Tore Jarl Olsen til å lede arrangementet som de har kalt «Vi MENN». Olsen er bosatt i Molde og jobber som spesialsykepleier i Aukra kommune. 

- Vi håper mange vil melde seg på for å bidra med tanker og refleksjoner inn i dette arbeidet, sier Olsen. 

- Det blir bare menn som møter til dette innspillsseminaret, og vi håper det gjør at det føles trygt og riktig for deltakerne å tenke høyt. Det er ikke nødvendigvis de konkrete selvmordstankene vi er ute etter, men kanskje mer årsaker til at livsmestringen statistisk sett får en kraftig dupp for denne aldersgruppen menn, sier Thoresen. 

Målet er at innspillene kan brukes som en del av kunnskapsgrunnlaget for handlingsplanen, og kanskje også gi noen konkrete tiltak til forebygging og behandling for denne gruppen mennesker i Molde. 

- Skal vi lykkes med forebygging og behandling må vi vite mer om hvor skoen trykker for menn i denne aldersgruppa, avslutter Tore Jarl Olsen.