Lyser ut bygging av Årølia skole

Lyser ut bygging av Årølia skole

Molde eiendom KF vil etter påske lyse ut bygging av Årølia skole i to nye anbudskonkurranser. Planen er at Årølia skole kan tas i bruk til skolestart 2023.

I samspillsentreprisen ble ikke pris innenfor den vedtatte budsjettrammen oppnådd. Bygging av Årølia skole blir nå delt opp i én grunnentreprise for uttak og opparbeidelse av byggetomt og én totalentreprise for bygningsmessige og tekniske installasjoner.

– Vi jobber mot oppstart av grunnarbeidene i løpet av sommeren, byggeaktivitet fra tidlig høst og ferdigstillelse av den nye skolen i Årølia innen skolestart høsten 2023, sier prosjektleder Øystein Vassgård ved Molde eiendom KF. Interesse og kapasitet i markedet og koronarelaterte utfordringer vil kunne påvirke tidsplana, men Molde eiendom KF håper å ha marginene på sin side. 

– Kommunen opplever stor interesse fra engasjerte innbyggere. Årølia skole vil være en viktig arena i bydelen, og skolen vil også fungere som et lokalt kulturhus, sier Vassgård. I 2020 har det vært gjennomført en samspillsentreprise med entreprenør og prosjekterende, samt brukere fra skole- og kulturlivet, referansegrupper og andre kommunale enheter. Alle innspill er behandlet og tatt med videre inn i planleggingsprosessen.

– På samme måte som for bygging av Idrettens hus og Hatlelia barnehage, skal Årølia skole bygges med hensyn til miljø, bærekraft og energieffektive løsninger. I dette ligger ambisjoner om utstrakt bruk av trevirke og med mest mulig lokal produksjon, opplyser prosjektlederen. Med framtidsrettede løsninger skal Molde kommune sikre en funksjonell og god skole for lang tid framover.

Tomt Årølia skole Molde. Foto. - Klikk for stort bildeTomta til Årølia skole består av gammel furuskog og myrmark. Vi vil bevare skogen så langt det lar seg gjøre - den vil ha stor verdi som skolens nære uteareal. 

Les mer om Årølia skole