Aktuelt nå:

Koronavaksine for prioriterte grupper
Alt om korona

Kontaktinformasjonen til ansatte har falt ut
Ta kontakt med sentralbordet på 71 11 10 00 om du ikke finner informasjonen du trenger.

Lokaler til Molde voksenopplæringssenter

Lokaler til Molde voksenopplæringssenter

Molde kommune, ved Molde voksenopplæring, ser på muligheten for å leie, eventuelt bygge, egnede skolelokaler for Molde voksenopplæringssenter.

Lokalene skal lokaliseres i Molde sentrum, nær kollektiv infrastruktur og ha egnede uteområder. Lokalene er beregnet til ca. 3500 m2 bta. Hvis leie blir valgt for å dekke fremtidig behov, så vil det dreie seg om et lengre leieforhold.

Molde kommune har i dag en leieavtale i Romsdalskvartalet/Øvre veg som løper ut 31.7.2023. En eventuell ny leieavtale forutsettes å starte 1.8.2023.

For å gjøre seg kjent med de muligheter og interessenter som er i utleiemarkedet så ønsker Molde kommune å invitere til møter, en-til-en, med interesserte utleiere. Det vil kun være interessant å gjennomføre møter med profesjonelle utleiere, da vurdering av eventuelt nybygg vil foregå utenom dette. Det er ønskelig å gjennomføre møtene så snart det praktisk lar seg gjennomføre. Møtene vil fortrinnsvis bli gjennomført via Teams. Hvert møte antas å ha en varighet på ca. 1 time.

Interessenter bes snarest ta kontakt med enten spesialrådgiver Åsmund Vestad i Molde eiendom KF (46822082) eller rektor Borghild Drejer ved Molde voksenopplæringssenter (41031611).