Lokale miljø- og klimatiltak: Vil du delta i utvalget?

Lokale miljø- og klimatiltak: Vil du delta i utvalget?

Molde kommune søker seks innbyggere til et oppgaveutvalg som skal foreslå lokale klima- og miljøtiltak.

Hva må til for å redusere klimagassutslippene eller forurensningen i kommunen vår? Hvordan skal samfunnet klare å løse klima- og miljøutfordringene vi står overfor? Vi ønsker å bygge på ideene og kompetansen som ligger hos innbyggerne og politikerne våre! 

Som medlem av et oppgaveutvalg får du en unik mulighet til å medvirke og jobbe sammen med kommunens folkevalgte.

Oppgaveutvalget skal utarbeide en skriftlig rapport med anbefalte klima- og miljøtiltak som kan være aktuelle for vårt lokalsamfunn. Rapporten skal være ferdig innen utgangen av 2022.

Hvem søker vi?

Vi søker innbyggere fra Molde kommune. 

Du må ha:

  • ønske om å bidra til løsninger på klima- og miljøområdet 
  • kjennskap til utfordringer og muligheter på klima- og miljøområdet
  • mulighet og fleksibilitet til å sette av tid til minst to møter i halvåret på ettermiddags- og kveldstid. 

Har du erfaring fra klima- og/eller miljørelatert arbeid i næringslivet, i organisasjoner og ellers, er det en fordel. Ellers er innbyggere i alle aldre og livssituasjoner velkomne til å søke.

Oppgaveutvalget for miljø og klima er opprettet, og tre politikere er allerede valgt inn av kommunestyret. Nå trenger vi seks innbyggere. Ut fra de som søker skal vi velge: 

  • minst to representanter under 20 år 
  • minst to representanter med bakgrunn fra frivillig arbeid innenfor klima- og miljøområdet
  • minst to representanter med bakgrunn fra næringslivet

Organisering av arbeidet

Utvalget skal fremme aktuelle forslag og innspill på samfunnsbaserte klima- og miljøløsninger som kan brukes i kommunens planer og arbeid på området. 

Arbeidet foregår på utvalgets møter, og det legges opp til minst to møter i halvåret. Du får møtegodtgjørelse for alle møter du deltar på.

De tre politikerne som allerede er valgt inn i Oppgaveutvalg for klima og miljø er Trygve Grydeland (H), Nina Iren Ugelvik (Sp) og Thilde Fosseide Thomasgård (Sv). Grydeland er leder i utvalget.

Hva er et oppgaveutvalg? 

Et oppgaveutvalg er et midlertidig, rådgivende og tematisk avgrenset utvalg. Molde kommune vedtok i forbindelse med kommunesammenslåingen å ta i bruk slike utvalg.

Oppgaveutvalgene skiller seg fra de eksisterende faste utvalgene ved at innbyggere får være med å finne løsninger på definerte og avgrensede problemer og utfordringer innenfor spesifikke politikkområder. Mandat blir vedtatt av kommunestyret.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet nedenfor og send inn. Vi ber om at du oppgir kjønn, alder og bakgrunnen din, i tillegg til en kort begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta. Søknadsfristen er 28. oktober 2021.

Søknadsfristen er gått ut - det er ikke lenger mulig å søke om å få delta

Les også

Oppgaveutvalg klima og miljø - Vedtak og behandling i kommunestyret

Grønt tre i knust glasskule. Foto. - Klikk for stort bilde