Legger til rette for boligbygging i nærhet til sykehuset

Legger til rette for boligbygging i nærhet til sykehuset

Tre tomter for utbyggere legges ut for salg i Elgsåslia, og opparbeiding av flere boligområder er igangsatt.

Tre tomter på henholdsvis 2,6, 5,4 og 5,7 dekar legges nå ut til salg for utbyggere i Elgsåslia. Her kan det bygges rekkehus, 2–4-mannsboliger og lav blokkbebyggelse for videresalg.

Tomtene selges for en minimumspris på 1 500 kroner per kvadratmeter, og ved å melde interesse innen 30. januar kan utbyggere delta i en eventuell budrunde.

Elgåslia er et populært boligfelt som ligger sju kilometer øst for Molde sentrum. Feltet består av 28 eneboligtomter og fem tomter for konsentrert bebyggelse. 

Flere boligtomter for private

– At det nye sykehuset på Hjelset kommer, er med på å gjøre området øst for byen enda mer attraktivt, sier rådgiver ved teknisk, plan, næring og miljø, Marius Mellingen Haaland. Han er rådgiver innenfor grunneierforvaltning og sier at det vil komme flere, spennende områder for boligbygging i tida framover. 

Rådgiver Marius Mellingen Haaland    – Det er tolv ledige tomter for eneboliger tilgjengelig i Elgsåslia nå, men kommunen har kjøpt ytterligere areal østover slik at vi utvider boligfeltet. Vi anser Røbekk og Strandelia som framtidige satsingsområder for boligbebyggelse, sier Marius Mellingen Haaland.

– I denne nye bydelen er det etablert butikk og barnehage, og Årølia skole er under bygging. Det er også planlagt at Årølivegen på sikt forlenges og knyttes sammen med E39 på Strande. Det vil gi enklere adkomst østover, sier Haaland.

Nye tomteareal

– Vi har også nye tomteområder i emning, sier Marius Mellingen Haaland. Sammen med Solid Dale Malo AS har kommunen utviklet et større boligfelt på Hasleliåsen på Skåla. Disse boligtomtene vil legges ut for salg i løpet av 2022.

Det er også planlagt utvidelse av Hungnesmarka boligfelt ved Skjevikåsen. Øst for feltet har kommunen har kjøpt et areal på 145 dekar.  – Her blir det tomter både for eneboliger og konsentrert bebyggelse, avslutter Haaland.

Her kan utbyggere melde interesse for tomter i Elgsåslia. Frist er 30. januar 2022.

Les mer om Elgsåslia boligfelt
Les mer om Hungnesmarka boligfelt
 

Elgsåslia øst  

Flyfoto Hasleliåsen boligfelt - Klikk for stort bildeHasleliåsen boligfelt Solid Dale Malo AS  

Kart som viser område for utvidelse av Hungnesmarka øst. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeUtvidelse Hungnesmarka boligfelt, øst - reguleringskart