Kulturminner i Molde: Sjøgarden hotell og skysstasjon

Kulturminner i Molde: Sjøgarden hotell og skysstasjon

Visste du at det er registrert rundt 300 faste kulturminner og kulturmiljø i kommunen vår?

Romsdalsmuseets fotoarkiv/Georg Sverdrup

Et stort antall av dette er bygninger, men det er også andre typer objekt som veier, stier, broer, melkeramper, fortøyningspåler med mer.

Sjøgarden hotell og skysstasjon i Eidsvåg er et slikt verneverdig kulturmiljø. I kulturminnesøk.no kan du lese hvorfor disse bygningene er verneverdig, og det er også mulig å søke i kartet for å se på andre kulturminner i kommunen.

Les mer om kulturminneplanen, og tips oss om kulturminner

Kontakt

Tove Midtbø Moe
kulturkonsulent
E-post
Mobil 94 85 62 92