Koronasituasjonen: Ytterligere tiltak i Molde kommune

Koronasituasjonen: Ytterligere tiltak i Molde kommune

Et barnehagebarn bosatt i Molde kommune er mulig smittet av korona og endelig prøvesvar vil foreligge torsdag ettermiddag. Kommunen arbeider kontinuerlig med å få oversikt situasjonen og iverksetter følgende nye tiltak nå:

 
  • Alle barnehager og grunnskoler i Molde kommune holder stengt på fredag. Nye vurderinger gjøres i løpet av helga.
  • Inntil videre stenges all aktivitet i kommunens idrettshaller, på kulturskolen og i Moldebadet. Også bibliotekene, frivilligsentraler og kommunale ungdomsklubber stenger. 
  • Det innføres et umiddelbart forbud mot alle arrangement over 100 personer. Alle arrangement på mindre enn 100 personer skal godkjennes av kommunen.
  • Kommunen anmoder om at alle fritidsaktiviteter avlyses omgående. Det gjelder øvinger for kor, korps og øvrige samlinger for frivillige organisasjoner.
  • Træffhuset etableres som lokasjon for testing av potensielt smittede. All øvrig aktivitet på Træffhuset stenges ned med umiddelbar virkning. 
  • Hurtigruta og øvrige passasjerskip i våre havner: Det er bare passasjerer som skal til Molde som får gå i land, og bare passasjerer som reiser fra Molde som får gå om bord. Tilsvarende gjelder skipets besetning.