Kokevarsel for drikkevann på deler av Skålahalvøya og Sekken er opphevet

Kokevarsel for drikkevann på deler av Skålahalvøya og Sekken er opphevet

​​Vann som skal brukes til drikke og matlaging på Sekken og i Skåla-området kan brukes som normalt uten koking. 

Kokevarsel oppheves

Svar på vannprøver mottatt 24.7.22 viser gode vannprøver på vannledningsnettet. Årsaken til funn av bakterier er relatert til høydebassenget i Vikdalen. Bassenget vil inntil videre tas ut av drift. 

Analyser av vannprøver i området har vist koliforme bakterier og E.coli som gjorde at det ble sendt ut varsel om at vann som skulle brukes til drikke og matlaging måtte kokes. 

Kokevarselet gjaldt for beboere på Sekken og deler av Skålahalvøya (strekningen Nesje - Havnevik - Malo). Se merket område på kartutsnitt.

Kartutnitt med merking som viser området som er berørt av kokevarsel. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeOmråde som er berørt av kokevarsel. 

Det er tatt vannprøver hver dag siden hendelsen oppsto. Nå er vannet uten bakterier.  Berørte abonnenter har fått SMS-varsel om at kokevarselet er opphevet.

Hva er gjort?

  • Vi har renset vannledningen fra Sølnes til Malo og har satt tapping på Malo for å skylle forurenset vann ut av ledningen.
  • Høydebassenget i Vikdalen er tømt for vann, høytrykkspylt, renset med klor og fylt opp igjen. 
  • Det kan se ut som om det har kommet inn bakterier i ledningsnettet via høydebassenget i Vikdalen. Bassenget er inntil videre tatt ut fra ledningsnettet. 
  • Vi ser på historiske driftskontrolldata for trykk og vannmålinger for mulig å finne årsaken til forurensingen. Vi har foreløpig ikke funnet at dette skyldes undertrykk og innsug av forurenset vann.
  • Vi tar nye vannprøver hver dag for å se effekten av gjennomførte tiltak. Vannet kan friskmeldes etter to dager på rad med godkjente vannanalyser.

Berørte beboere er varslet

Abonnenter som er berørt, har fått SMS-varsel fra kommunen. De har også fått ny melding om at vannet nå er trygt å bruke.

Les mer om hva du bør gjøre når du får kokevarsel

Jeg er berørt, men har ikke fått SMS-varsel