Kloakkutslipp på Cap Clara

Kloakkutslipp på Cap Clara

Molde vann og avløp melder om urenset kloakk som har gått i fjorden ved Cap Clara.

Molde vann og avløp KF skal bygge et nytt avløpsrenseanlegg ved småbåthavna på Cap Clara, og det da blir da montert et midlertidig anlegg som renser kloakk. I forbindelse med montering av dette anlegget har de hatt et utslipp av urenset kloakk ut i fjorden.

Molde vann og avløp KF beklager ulempene med dette.

Arbeidet avsluttes nå mot helga og utslippet vil da være som normalt.