Klipp hekken!

Klipp hekken!

Har hekken og buskene dine vokst? Før skolestart er det ekstra viktig at du klipper hekken.

– Små barn på skoleveien blir lett usynlige bak store hekker og busker. Det kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Huseiere som bor langs vei er ansvarlig for å klippe hekker og busker på sin eiendom, sier avdelingsleder Christoper Aase hos Molde bydrift, som ber folk stusse hekken i god tid før skolestart.

Vi oppfordrer alle huseiere til å ta en titt på buskene og hekkene sine og vurdere om de bør trimmes. Det er lett å se om du har greiner som henger over veikanten eller som hindrer fri sikt. Gå en tur i veien langs tomtegrensa, så oppdager du fort om det trengs. Og til alle dere barn der ute; minn de voksne på at dette er viktig, og en fin ting å gjøre sammen nå på slutten av ferien.

Det skal være god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange bilister må også krysse gang- og sykkelveier for å kjøre ut på veien og da må de lett kunne se både små og store trafikanter, fortsetter Aase.  

Bilde av en hekk med stiplet linje, som viser hvor man skal klippe for å gi god sikt i trafikken. Foto. - Klikk for stort bildeDen stiplede linjen viser hvor man skal klippe hekken for å gi god sikt i trafikken. Schjelderup, Stavanger kommune    

 En lovpålagt stuss

Å sørge for fri sikt er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i Vegloven:

  • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen.
  • I soner som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Også når det har snødd. Små barn rundt hjørnet må være synlige for bilister og syklister.
  • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.
  • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
  • Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av greiner eller vegetasjon som gjør veien smalere.
  • Greiner fra trær over fortau og sykkelfelt må henge minst 2,5 meter over bakken. Fri høyde over selve veibanen skal være minst 4,7 meter. (Greiner skal ikke nå opp til ledninger.)
  • Du må rydde opp greiner som knekker og faller ned, og etter at du har klippet hekken.

Greiner og hekkeklipp kan du bli kvitt gratis!

Kommunens hekker og busker

Selv om vi gjør vårt beste for å feie for egen dør, hender det at kommunen selv må minnes på at vegetasjonen langs veier og fortau må klippes.

Meld gjerne fra til oss meldingstjenesten "Meld inn feil"

Ønsker du å fjerne eller beskjære trær på kommunal grunn?

Noen ganger er vegetasjonen langs veien Statens vegvesen sitt ansvar, da sender vi varselet videre dit.