«Kle deg og beveg deg!»

«Kle deg og beveg deg!»

ROR-kommunene og Molde sykehus setter fokus på viktigheten med tidlig mobilisering når du er innlagt på sykehus. De samarbeider om mobiliseringskampanjen «Kle deg og beveg deg!».

Kampanjen oppfordrer pasienter til å være mest mulig aktiv under sykehus- eller korttids-/rehabiliteringsopphold. Den oppfordrer også til å bruke egne klær og være mest mulig mobil under oppholdet. Ved å ha på deg egne klær kan du føle deg mer komfortabel og øke selvfølelsen. Dette kan føre til at du er mer aktiv under oppholdet, og hindre det vi kaller «sengesyken».

Det å bli liggende i sengen over lengre tid etter en ulykke, sykdom eller behandling kan ha negativ effekt på kroppen. En uke i sengen kan eksempelvis medføre 10 % muskeltap for en person over 80 år. Dette tapet av muskelstyrke kan utgjøre forskjellen på om en vil kunne forbli selvstendig eller ha behov for ekstra hjelp videre. Derfor er det viktig å forebygge muskeltap ved å bevege seg tidligst mulig.

Bakgrunn for kampanjenFire personer fra arbeidsgruppen. Foto. - Klikk for stort bildeArbeidsgruppen bak kampanjen: Mathilde Stranden, Mette Roksvaag, Tanja Thalén og Kristian Ellingsen (ikke tilstede: Ann-Helen Berg Vøien). 

Prosjektet er ett av fire forbedringsprosjekter initiert fra Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) Molde, som er en samarbeidsarena mellom ROR-kommunene og Molde sykehus.

– Tidligere har LSU Molde hovedsakelig vært en møtearena for informasjonsutveksling. Vi fokuserer nå i langt større grad på skape konkrete forbedringer i samspillet mellom kommunene og sykehuset under mottoet «fra ord til handling», sier leder for LSU Molde Tanja Thalén, som også er leder for arbeidsgruppen.

Kampanjen «kle deg og beveg deg» er et resultat av arbeidet med «Tidlig mobilisering av pasienter ved innleggelse i sykehus».

–  Tradisjonelt sett blir pasienter «lagt inn» på sykehus. Kanskje vi i framtiden bør benytte begrepet «skrive inn» for å poengtere at en ikke skal ligge mer i sykehussengen enn nødvendig, fortsetter Thalén.


De andre forbedringsprosjektene som LSU Molde arbeider med for øyeblikket er

  • Et individuelt tilpasset kommunalt helsetilbud som er et like godt eller  bedre alternativ til behandling i sjukehus for skrøpelige eldre eller multisjuke pasienter med antatt begrenset levetid
  • Pasientforløp for Parkinsons sykdom
  • Øke antall uteksaminerte sykepleiere og vernepleiere fra Høgskolen i Molde

– Det var Kristian (deltaker i arbeidsgruppen) som kom opp med den kreative idéen om en kampanje med en enkel og morsom vri som forhåpentligvis vekker følelser og engasjement. Vi synes at kampanjen har blitt veldig bra og håper at den vil bli godt mottatt, avslutter Thalén.

For å kunne gjennomføre mobiliseringskampanjen er det laget en rekke kampanjemateriell som deles ut på alle aktuelle avdelinger ved Molde sykehus og på korttids- og rehabiliteringsavdelinger i ROR-kommunene. En kort spørreundersøkelse ble sendt ut før oppstart og sendes ut igjen 6 måneder etter at kampanjen startet for å se effekten av kampanjen.

Gjennom kampanjen håper vi at pasienter, pårørende og ansatte får mer kunnskap om positive effekter av mobilisering for å unngå funksjonstap. Økt fokus på tidlig mobilisering kan gjøre at ansatte prioriterer tidlig mobilisering og at pasienter blir selvstendiggjort i større grad. Dette håper vi kan resultere i kortere sykehus-, kortids- og rehabiliteringsopphold.

Derfor sier vi: «kle deg og beveg deg!»    

Arbeidsgruppen som har jobbet med kampanjen har deltakere fra Molde sykehus, Hustadvika kommune og Molde kommune, og består av:

  • Tanja Thalén (leder for arbeidsgruppen), kommunalsjef Molde kommune
  • Mette Roksvaag, ergoterapeut Molde kommune
  • Mathilde Stranden, seksjonsleder Molde sykehus
  • Kristian Ellingsen, fysioterapeut Molde sykehus
  • Ann-Helen Berg Vøien, teamleder rehabiliteringsavdelingen i Hustadvika kommune