Innbyggerundersøkelse om klima

Innbyggerundersøkelse om klima

Molde kommune har undersøkt hvordan klimasaken står blant innbyggerne, og spurt om erfaringer med klimaendringer, ønske om å begrense eget fotavtrykk og holdning til sirkulær økonomi.

Flere klimaidealister og færre likegyldige

Det er flere klimaidealister og pragmatikere i Molde kommune enn i befolkningen for øvrig. 19 prosent av innbyggerne klassifiseres som klimaidealister (mot 14 prosent på landsbasis). De er svært opptatt av klima og miljøspørsmål, og prioriterer hensynet til klima i det daglige. 52 prosent (mot 47 prosent på landsbasis), er såkalte pragmatikere som er opptatt av klima- og miljøspørsmål, men tar hensyn til klima kun der det lar seg gjøre uten for store anstrengelser.

Likegyldige, som er litt opptatt av klima- og miljøspørsmål men sjelden lar hensynet til klima påvirke hverdagen, er det færre av i Molde (21 prosent) enn på landsbasis (29 prosent). Andelen klimaskeptikere (7 prosent) er som i landet for øvrig. De sier at de ikke er opptatt av klima, og lar ikke hensyn til klima påvirke hverdagen. 

Godt utgangspunkt

– Undersøkelsen viser tydelig at innbyggerne er opptatt av klimapolitiske spørsmål. For å redusere klimagassutslippene og realisere mulighetene i den grønne omstillingen, vet vi at innbyggere, næringsliv og kommune må bidra sammen. Resultatene av undersøkelsen viser at vi har et godt utgangspunkt for slikt samarbeid framover, sier kommunalsjef Eirik Heggemsnes. Undersøkelsen blir også et viktig kunnskapsgrunnlag for arbeidet med klima- og energiplanen for Molde kommune.

Forslag til tiltak

Svarene viser at innbyggerne først og fremst peker på et bedre kollektivtilbud og bedre sykkelveier for at de skal redusere bilbruken. 23 prosent svarer at lokalt næringsliv først og fremst bør velge fornybar energi for å redusere sin egen belastning på klima, mens 19 prosent svarer at de først og fremst bør redusere unødvendig emballasje.

Moldensere stiller seg positive til sirkulær økonomi. En klar majoritet av innbyggerne vurderer om de virkelig trenger det de har lyst til å kjøpe før de handler, og over halvparten vurderer som oftest eller alltid om det de trenger, kan repareres i stedet for å kjøpe nytt.

Undersøkelsen inneholder også en rekke innspill til hva som kan gjøres på klimaområdet, inkludert mange kommentarer om å forbedre forholdene for syklister i kommunen. 

Mer om undersøkelsen

Les alle resultater fra undersøkelsen her: Innbyggerne i Molde sine holdninger i klimapolitiske spørsmål (PDF, 2 MB)

Undersøkelsen ble gjennomført i desember 2021 av Kantar, på oppdrag fra kommunen. 302 personer deltok i undersøkelsen. 

 

Mor og barn legger middagsrester i plastbokser. Far og sønn ved kjøkkenbenken i bakgrunnen. Foto. - Klikk for stort bilde41% av innbyggerne sier at mindre matsvinn er ett av tiltakene de har gjort for å redusere sitt eget klimafotavtrykk. Familien Hjellset kan illustrere en av flere familier som har deltatt på Molde kommune sitt prosjekt MatVinn.