Informasjonsmateriell om koronaviruset

Informasjonsmateriell om koronaviruset

Molde kommune har i dag sendt ut informasjonsmateriell til blant annet skoler, barnehager, sjukehjem og fastlegekontor om koronavirus.

Viruset er ennå ikke påvist i Norge. Vi er imidlertid i høysesong for influensasmitte. Det er derfor ekstra viktig å redusere det generelle smittenivået i befolkningen. Dette for at helsetjenesten kan ha bedre kapasitet til å håndtere eventuelt fremtidige smittede med koronavirus. 

Helsedirektoratet har derfor oppfordret til å henge opp plakat med generelle hygieneråd på steder der mange mennesker møtes.

Helsedirektoratet har sendt ut tre dokumenter: 

  1. Plakat som henvender seg til reisende på tre språk.
    - Last ned plakat til reisende her. (PDF, 200 kB)
  2. Informasjonsark som er rettet mot de som jobber i kontakt med turister og folk som ankommer landet.
    - Last ned informasjonsark til deg som jobber med reisende her (PDF, 122 kB)
  3. Generell smittevernplakat om vaner som forebygger smitte. Den retter seg mot publikum generelt, for eksempel til bruk i skoler og barnehager.
    - Last ned generell smittevernplakat her (PDF, 2 MB)

 

Her finner du informasjonsmateriellet i flere format og målformer.

Personer som selv tror de er smittet av koronavirus bes ta kontakt med fastlege eller legevakt (116 117) per telefon. Ved livstruende situasjon, ring 113.»