Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Molde kommune tilbyr nå gratis klima- og energirådgivning til innbyggerne i en begrenset periode.

Rådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker energi mer effektivt og klimavennlig, og i større grad bruker lokale fornybare energikilder som solenergi. I tillegg skal boligeiere få gode råd om ladeløsninger for elbil og støtteordninger. 

– Dette tilbudet er en del av Molde kommunes arbeid med klima og energi. Vi ønsker å legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg og bidra til kunnskapsbygging på dette fagfeltet, sier klimarådgiver Ole Bertil T. Tingvoll i Molde kommune. 

Tilbudet inkluderer: 

•    Energianalyse av egen bolig på nett. Søk opp boligen din på energiportalen.no 
•    Digital befaring med energirådgiver. Registrer deg for rådgivningstime 

Gratis og uforpliktende klima- og energirådgivning 

Molde kommune gjennomfører fra 19. september 2022 en klima- og energirådgivningskampanje rettet mot husholdninger. Hensikten er å motivere boligeierne til å redusere energibruken i egen bolig og ta klimavennlige valg. Kampanjen gjøres nettbasert gjennom bruk av energiportalen.no, og det gis tilbud om digital befaring med en objektiv energirådgiver. Du kan blant annet få råd om: 

•    Elbillading 
•    Etterisolering av vegger og tak 
•    Bytting av vinduer og dører 
•    Installering av varmepumpe 
•    Solceller 
•    Smart styring 
•    Alternative energikilder 
•    Støtteordninger fra Enova 

Energianalyse på nett 

Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din. Gå til moldekommune.energiportalen.no og søk opp din bolig. Du får veiledning til hvordan den skal brukes. 

Befaring med energirådgiver 

Du kan avtale en befaring med en energirådgiver, som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger tilpasset din bolig og økonomi. Dette er et begrenset tilbud. 

Gå til kalender for å finne ledige tider 

Kampanjen er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og leveres i samarbeid med kommunene i fylket. Tjenestene og rådgivningen er levert av Simenergi AS og EEFFY AS. 

Kontaktpersoner: 

Ole Bertil T. Tingvoll, klimarådgiver i Molde kommune, telefon 45 42 81 82 

Nils Ivar Jacobsen, markedssjef i Simenergi, telefon 92 06 06 17