Spørsmål om koronaviruset?

Gir barnehagetilbud til omlag 60 barn i Molde

Gir barnehagetilbud til omlag 60 barn i Molde

Tilbudet gjelder fra mandag 16. mars og er bare for de med samfunnskritiske funksjoner. Du kan søke fortløpende! Les mer om tilbudet her.

-Mange av de som søkte har en annen foreldre som kan ivareta omsorgen. Disse får ikke tilbud, sier Gro Toft Ødegård. Hun er fagleder for barnehage i Molde kommune.

Hun viser til presisering fra regjeringen om at omsorgstilbudet bare skal gjelde for kritisk personell. Dersom en annen foreldre kan ivareta passet, så skal barnet være hjemme. I første omgang er det barn der begge foresatte har oppgitt at de er kritiske personell som får tilbud. Det samme gjelder enslige forsørgere med kritisk samfunnsfunksjon.