Frist for å søke plass på Kulturskolen er 15. mars!

Frist for å søke plass på Kulturskolen er 15. mars!

Molde kulturskole - kulturskole for alle. Vi har et bredt tilbud innen musikk, dans, kunst, teater og skriving

Visjonen er "Kulturskole for alle", med mål om god inkludering, gode fellesskap og god undervisning for den enkelte.

Derfor:

  • har vi et bredt tilbud innen musikk, dans, kunst, teater og skriving
  • er tilbudene innrettet for målgruppen 0 - 100 år
  • har vi friplasser for lavinntektsfamilier
  • er det god rabattordning for familier som ønsker flere barn med.
  • skreddersyr vi tilbud med musikkterapeuter

Hovedsøknadsfristen er 15. mars. Denne er viktig for å bruke for å ha best mulig sjanse til å få plass der du ønsker. Men vi tar i mot søknader gjennom hele året, og gir plass der det er ledig. 

Her kan du søke om plass på kulturskolen (lenke til moldekulturskole.no)

 

Kontakt

Molde kulturskole
E-post
Telefon 71 11 15 20