Formannskapets innstilling til budsjett 2024

Formannskapets innstilling til budsjett 2024

Molde formannskaps forslag til budsjett 2024 og økonomiplan for perioden 2024–2027 er nå til alminnelig ettersyn.  

Budsjett og økonomiplan sluttbehandles i kommunestyret 23. november 2023.

Dokumenter i saken:

Saksprotokoll, Formannskapet innstilling

Forslag til Budsjett 2024 og økonomiplan 2024–2027

Formannskapets innstilling til vedtak er lagt inn budsjett 2024 og økonomiplan 2024–2027, men tekst og tabeller i dokumentet er ikke oppdatert i henhold til innstillingen.