For mange opplever Molde kommunestyre som en utrygg møteplass

28 prosent av de folkevalgte i Molde kommunestyre mener at møtearenaen ikke er en trygg møteplass, mens 54 prosent mener at den er det. Det viser en undersøkelse blant kommunestyrerepresentantene som ble utført før jul.

Det er kulturbyggingsgruppa som står bak denne ståstedsanalysen, som baserer seg på svar fra 57 faste- og vararepresentanter i kommunestyret.
-Det er store variasjoner i svarene, og vi er både fornøyde og misfornøyde med resultatet. Det uttaler leder for kulturbyggingsgruppa, Frank Stenløs (V).

Her kan du se resultatet av ståstedsanalysen (PDF, 81 kB)


Fornøyde med ordfører som møteleder

65 prosent av de spurte er ganske eller helt enig i at ordføreren er en god møteleder. Det er stor enighet om at humor er lov, at det går greit å stille spørsmål og at representantene møter i god tid. De aller fleste opplever også at det det brukes et språk i møtene som det er enkelt å forstå.  

Om representantene er høflige mot hverandre, er det delte meninger om. Det er også veldig ulike oppfatninger om debattene er saklige og faktabaserte og om de folkevalgte er gode rollemodeller. 14 prosent har flere ganger opplevd å ikke bli møtt med respekt og toleranse.
 

Trygge politikere er viktig for lokaldemokratiet

Det er helt klart store sprik på hvordan representantene opplever kommunestyremøtene.
-Målet vårt er at ingen skal oppleve kommunestyret som en utrygg møteplass, så vi har en jobb å gjøre, sier Stenløs. Han og resten av kulturbyggingsgruppa ser et tydelig behov for å bygge lag, og de erkjenner at prosessen med å danne en felles kommune ikke er avsluttet.

Kulturbyggingsgruppa vil nå invitere gruppelederne til en samtale for å diskutere resultatet og konkrete oppfølgingstiltak.
-Vi dannet ny kommune rett før pandemien brøt ut, og kommunestyregruppa er nok preget av at mange ikke kjenner hverandre. Å skape uformelle møteplasser blir nok viktig framover, mener Stenløs.
 

Kommunestyret har vedtatt ønsket kultur

Under folkevalgtopplæringen i 2019 bestemte representantene at Molde kommunestyre skal være en trygg møteplass, preget av god takhøyde, respekt og toleranse. Ståstedsanalysen som kulturbyggingsgruppa nå har gjennomført er et bilde på hvordan representantene faktisk opplever kulturen.
Vedtatt kultur i Molde kommunestyre kan du lese her.


Dette er kulturbyggingsgruppa

Molde kommunestyre vedtok i april 2021 å nedsette ei gruppe for å jobbe med kulturbygging i ny kommune. Gruppa startet arbeidet i oktober, og de valgte da å prioritere arbeidet med kulturbygging blant politikerne.

Kulturbyggingsgruppa består av Frank Petter Stenløs (leder, V), Randi Gunnerød (Sp), Britt Mari Ovesen (SV), Ann-Heidi Orvik (Ap), Gerd Norunn Nygård (HTV), Marianne Stokkereit Aasen (kommunedirektør) og Hilde Johansen (kommunikasjonssjef).