Fastlegene tok grep: nå bruker vi mindre vanedannende medisin

Fastlegene tok grep: nå bruker vi mindre vanedannende medisin

Innbyggerne i Molde tar betydelig mindre vanedannende medisiner nå enn for fem år siden. Det kan de takke seg selv og fastlegene for. Målretta innsats har nemlig ført til veldig gode resultater. 

Vanedannende medisiner er legemidler som kan hjelpe mot blant annet søvnproblemer, angst og sterke smerter. De lindrer symptomer raskt, men bruker du dem over tid kan du bli avhengig av dem. Høyt forbruk er en utfordring for folkehelsen.

Varig nedgang i Molde

I 2018 bestemte fastlegene i Molde seg for at de i felleskap skulle få ned antall daglige brukere av vanedannende legemidler, samt det totale forbruket. Målet var å sikre rett bruk, og å unngå unødig bruk.

Portrett av fastlege Muhantan Navaratman - Klikk for stort bildeDr Mudde (Muhunthan Navaratnam)

Et sett med tiltak og nye rutiner ble innført. Blant annet ble ingen resepter fornyet uten konsultasjon med pasienten. Pasienten mottok alltid informasjon om mulige langtids-virkninger, forslag til nedtrappingsplan og alternative behandlingsmetoder. De ble orientert muntlig under legebesøket, og fikk med en skriftlig anbefaling hjem.

Fem år etterpå er resultatet oppløftende. Fastlegene skriver nå ut 26 prosent mindre av sterke, smertestillende legemidler, og hele 38 prosent mindre av angstdempende og beroligende midler. Nedgangen for sovemedisin er på 16 prosent.

 

Banebrytende arbeid

-Nedgangen har vedvart, og det er vi veldig fornøyd med, uttaler fastlege Muhunthan Navaratnam (bedre kjent som dr Mudde). Fastlegene har fått økt kunnskap, og de opplever at pasientene i mindre grad etterspør vanedannende medisiner. Kommuneoverlege Cato Innerdal har stor tro på at reduksjonen blir varig.

Portrettfoto av kommuneoverlege Cato Innerdal - Klikk for stort bildeKommuneoverlege Cato Innerdal


-Det forutsetter at vi holder oppe oppmerksomheten rundt problematikken, og at vi sørger for kontinuerlig kompetanseutvikling blant fastlegene våre, sier Innerdal.

Det var han som tok initiativ til prosjektet i 2017. De gode resultatene i Molde har blitt delt i en rekke medisinske miljøer, både nasjonalt og internasjonalt. Blant annet har Scandinavian Journal of Primary Health Care skrevet en artikkel om studien i Molde.

Cato Innerdal mottok også Legeforeningens kvalitetspris i 2021 på bakgrunn av arbeidet.